Zwarte Haan – Ferwert (18,5 km)

vorigevolgende

Vrijdag 29 mei 2019: Zwarte Haan – Ferwert (18,5 km)

Dit was al weer de laatste opnieuw zonnige en frisse dag van onze midweek langs het Kustpad. Op deze dag stonden we op tijd op zodat we voor negen uur de auto van de parkeerplaats konden halen en daardoor geen parkeerkosten hadden. Na ons ontbijt hebben we alle spullen in de auto gedaan en zijn we eerst naar het eindpunt bij het industrieterrein van Ferwert gereden.

In Ferwert hebben we de auto geparkeerd. Daarna zijn we met onze fietsen naar het beginpunt van de etappe gereden. Ook deze keer hadden we weer wind in de rug. Net als de vorige dag hebben we onze fietsen weer met een ketting vastgemaakt aan de lantaarnpaal bij de parkeerplaats.

Bij de Zwarte Haan gingen we meteen weer de dijk op. De eerste zeven kilometer liepen we weer buitendijks op het asfalt. Het was een heel heldere dag, dus konden we zowel Terschelling als Ameland heel goed zien liggen. Aan de zeezijde zagen we nieuw stukjes land liggen die steeds breder werden. Het was een woest gebied.

Toen we na zo’n zeven kilometer een wandelpad (deel van dagwandeling C) het buitendijkse gebied in zagen gaan konden we de verleiding niet weerstaan om even af te wijken van het officiële kustpad om een ommetje te maken door het buitendijkse gebied. En dat was de moeite waard. Het krioelde hier van de kwetterende vogels. Ook zagen we hier heel wat bloemen.

Na dit ommetje kwamen we weer terug op het kustpad. Na enkele kilometers verlieten we de dijk langs de Waddenzee en al snel kwamen we op een klein paadje langs een achttal windmolens. We beseften hier heel goed dat het geen pretje zou zijn om vlakbij een windmolen te wonen. Deze stonden echter ver weg van iedere bebouwing. Het pad was deels verhard en deels onverhard.

Op een gegeven moment toen we de windmolens al weer achter ons gelaten hadden liepen we even verkeerd. We volgden de tekens langs de weg en het kaartje in het boekje. Maar na even links en daarna weer rechts kwamen we in een akkerland terecht met nauwelijks een pad langs de sloot en op een gegeven moment liepen we helemaal vast bij een volgende sloot.

We zijn toen enkele honderden meters teruggegaan en hebben de tekst in het boekje nog eens goed gelezen. Het bleek dat we eerst een sloot hadden moeten oversteken over een dam om daarna aan de andere kant van de sloot langs te gaan en hierbij de tekens langs de weg te negeren. Zo gezegd, zo gedaan en we waren weer terug op de juiste weg. Na nog een smal paadje langs een omgeploegde akker waar de aardappels net gepoot waren bereikten we Ferwert.

Bij Ferwert maakten we nog een paar ommetjes. Eerst gingen we nog even buiten over mooie paadjes. We kwamen langs een plas met prachtige bloemen. Over de dijk langs de ijsbaan kwamen we Ferwert binnen. Daar maakten we nog even een ommetje langs de kerk en kwamen we nog door een mooie oude poort. Via een gravel paadje bereikten we het industrieterrein.

Even later waren we weer bij de auto. We reden terug naar de Zwarte Haan om onze fietsen op te halen. Vanaf de Zwarte Haan reden we weer naar huis na een mooie wandelmidweek langs het Kustpad.

vorigevolgende